Visa utbildningar efter bransch

POPULÄRA UTBILDNINGAR

KRAV
4,900.00 kr

Från projektering (BAS P) till byggfas (BAS U).

KRAV

Bygg & anläggning

Heta Arbeten

3,200.00 kr

Arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning.

Bygg & anläggning

Entreprenadjuridik Grund

5,400.00 kr

Avtal enligt AB 04 och ABT 06.

5,900.00 kr

Nya Elsäkerhetslagen och Behörighetsreformen efter den 1 juli 2017.

4,900.00 kr

SS 436 40 00 utgåva 3.

4,400.00 kr

Utgåva 3 av standarden SSEN-50110-1.

KRAV
2,500.00 kr

Trafikverkets krav på personal som utför vägarbete.

2,500.00 kr

Säker hantering av liftar och välja rätt maskin till rätt jobb.

4,900.00 kr

Genomgång av del 6 (Kontroll) i SS 436 40 00.

1,895.00 kr

1.1, 1.2 och 1.3 i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens.

Vad tycker våra kunder?


Härligt engagemang!

”Har varit mycket nöjd med allt samarbete. Svensk Uppdragsutbildning har varit flexibla i sitt bemötande till oss, då vi både behövt egna kurser samt kunnat deltaga i öppna kurser. Vi har dessutom blivit bemötta med ett härligt engagemang och med stor delaktighet och hjälpsamhet med frågor och bokningar etc.”

Maria Lindqvist, Utbildningsansvarig
Schindler Hiss AB

Schindler


Otroligt bra föreläsare!

”Jag vill tacka Svensk Uppdragsutbildning för fredagens lift och fallskyddskurs på Sand & Vattenbläst AB i Tyringe.

Framför allt en stor eloge till utbildaren. En otroligt bra föreläsare, pedagogisk, lyssnande samt att han får kursdeltagarna med sig.”

Jörgen Persson, VD
Sand & Vattenbläst AB

SVB

 

Bred, bra och givande!

”Vi har genomfört utbildning Arbete på väg – Steg 1.1, 1.2 och 1.3 i Malmö på Kockums.

Det var en bred, bra och givande utbildning.”Rolf Sundqvist, Driftledare Järnväg
Øresundsbron

Öresundsbron

ett av sveriges marknadsledande utbildningsföretag
Över 100
utbildningar
Över 1 500
utbildningsdagar
Över 20 000
deltagare per år

Krav- och kompetenshöjande utbildningar

Svensk Uppdragsutbildning är ett utbildningsföretag som erbjuder exklusiva, skräddarsydda och kundanpassade utbildningslösningar för säkra arbetsplatser och god arbetsmiljö. Med över 100 utbildningar i vårt utbud inom branscherna Bygg & Anläggning, El & Teknik, Transport & Maskin, Infrastruktur, Skog och Personal anordnar vi årligen 1 500 utbildningstillfällen för över 20 000 deltagare i hela Sverige.

Vår omfattande kunskap och vårt nätverk av specialister med skilda inriktningar och yrkeserfarenheter ger oss stor flexibilitet och utvecklingskraft.

Som kund får du utbildning och service som baseras på både branschkunskap, teoretisk kunskap och industriell kännedom i kombination. Utbildningens form anpassas efter varje enskilt uppdrag om så önskas. I samarbete med uppdragsgivaren tas en optimal lösning fram, både vad gäller form, innehåll, tid och rum.