KRAV
4,900.00 kr

Grundläggande bestämmelser som styr entreprenadavtal med konsumenter.

KRAV
2,500.00 kr

Trafikverkets krav på personal som utför vägarbete.

KRAV
5,900.00 kr

Ansvaret för utmärkningen av vägarbetsplatser.

KRAV

Bygg & anläggning

Arbete på väg – Vakt

2,495.00 kr

Personal som utför vaktarbete vid vägarbeten där Trafikverket eller kommuner är väghållare.

Bygg & anläggning

Asbest Grund

5,200.00 kr

För den som river asbest utomhus, sanerare och deras arbetsledare.

Bygg & anläggning

Brandfarliga Arbeten

2,600.00 kr

Brandfarliga arbeten är en ny och modern utbildning för dig som arbetar med moment där det finns en risk för brand.

KRAV
4,900.00 kr

Från projektering (BAS P) till byggfas (BAS U).

5,400.00 kr

Fördjupning i vad som åläggs beställare, byggherrar och arbetsmiljösamordnare BAS P och BAS U enligt Arbetsmiljöverkets krav.

5,400.00 kr

Grundläggande kunskap kring avtal enligt AB 04 och ABT 06.

5,900.00 kr

Steg 2 AB 04 / ABT 06

KRAV

Bygg & anläggning

Fallskydd

2,200.00 kr

Alla som arbetar över 2 meters höjd.

KRAV
2,900.00 kr

Polyuretaner, epoxy, tandfyllningar, uv-lack, tryckfärger, fogfria golv, m.m.

KRAV

Bygg & anläggning

Heta Arbeten

3,200.00 kr

Brandfarliga arbeten som utförs på en tillfällig arbetsplats.

KRAV

Bygg & anläggning

HLR med första hjälpen

1,900.00 kr

Hantera en akut situation i väntan på ambulans.

Bygg & anläggning

Kontrollansvarig – KA

14,900.00 kr

Vänder sig till blivande kontrollansvarig enligt PBL.

Bygg & anläggning

Kvartsdamm

1,995.00 kr

Ger certifierade säkerhetsförfaranden, skyddsmetoder och bästa praxis för att garantera minimala hälsorisker.

2,500.00 kr

Säker hantering av liftar och välja rätt maskin till rätt jobb.

9,400.00 kr

Ventilationsbestämmelser och kunskaper inom 11–14§§ enligt BFS 2017:10 OVK 3

Bygg & anläggning

PBL & BBR

4,400.00 kr

Grunderna i PBL samt BBR.

Bygg & anläggning

Projektledning

12,500.00 kr

Hur man planerar, leder och avslutar en utvecklingsinsats som bedrivs i projektform.

Bygg & anläggning

Säker Schakt

Säkerhet vid schaktning i jord

KRAV

Bygg & anläggning

Säkra lyft

2,200.00 kr

Hantera t.ex. kran, travers och grävskopa på ett säkert sätt.

Bygg & anläggning

Slutna Utrymmen

2,500.00 kr

Arbetsmiljöverket krav om arbeten i slutna utrymmen, t.ex silos och cisterner.

KRAV
2,995.00 kr

Behörighet att bygga ställningar upp till 9 meter.


Bygg- och anläggningsutbildningar

Rätt kunskap är a och o för alla som arbetar inom mark-, bygg- och anläggningssektorn. Det är naturligtvis först och främst en fråga om säkerhet; att arbetsmomenten utförs med minimerad risk för personskador. Det är också viktigt att resultatet av arbetet blir så bra som möjligt ur ett konsument- och beställarperspektiv, för att undvika tvister, onödiga kostnader och dåligt rykte i branschen. För att alla anställda och arbetsledare ska vara behöriga att hantera sina arbetsmoment krävs det att de har gått specifika utbildningar avseende bygg och anläggning. Arbetsgivare har alltid ansvar att se till att bygg- och anläggningsarbetare har korrekta kunskaper för arbetsuppgifterna och att de har gått de utbildningar som krävs enligt lag.

Svensk Uppdragsutbildning har en rad certifierade utbildningar för exempelvis byggentreprenad, anläggningsarbete, VVS, fastighet och arbete på väg. Våra utbildningar täcker allt från obligatoriska säkerhetsaspekter för att förhindra att människor skadas, till kurser i juridiska regelverk för entreprenader för att undvika såväl problem och tvister som onödiga kostnader. Vi erbjuder också kurser i projektledning som behandlar planering, ledning och avslut av utvecklingsinsatser som bedrivs i projektform.

När du går en utbildning hos Svensk Uppdragsutbildning kan du känna dig helt trygg med att du får valuta för pengarna. Våra deltagare är garanterade en skräddarsydd och flexibel utbildningslösning anpassad till bransch, ändamål och kunskapsnivå. Alla våra utbildare har gedigen erfarenhet, är certifierade inom sitt område och praktiskt verksamma ute i verkligheten. Det skapar unika förutsättningar att varva teori med praktik.

Ett urval av våra utbildningar inom bygg och anläggning

ABS 18 – Konsumenttjänstlagen. Grundläggande bestämmelser som styr entreprenadavtal med konsumenter.
Arbete på väg – Grundkurs, fördjupning och vaktarbete. Trafikverkets krav på personal som utför vägarbete, för att undvika att människor dödas eller skadas enligt Nollvisionen.
Asbest Grund. Säkerhetsaspekter enligt Arbetsmiljöverket för den som river asbest utomhus, sanerare och deras arbetsledare.
Byggregler och normer för VVS-företag. Tekniska krav som samhällets regler ställer på vatten- och värmeinstallationer.
Entreprenadjuridik – Grundkurs och fördjupning
Härdplast – Kemiska Hälsorisker
Heta Arbeten – Arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning. Kunskap i förebyggande åtgärder vid brandfarliga arbeten så att risken för brand eller annan skada minimeras.
HLR med Första hjälpen. Hantera en akut situation i väntan på ambulans.
Mobila arbetsplattformar – Liftar. Säker hantering av liftar.
PBL & BBR. Grunderna i Plan- och bygglagen samt Boverkets byggregler.
Projektledning. Hur man planerar, leder och avslutar en utvecklingsinsats som bedrivs i projektform.
Säkra lyft. Hantera lyftkran, travers och grävmaskin på ett säkert sätt.
Ställningsbyggnad – upp till 9 meter. Behörighet att bygga ställningar upp till 9 meter.
Slutna Utrymmen. Arbetsmiljöverket krav om arbeten i slutna utrymmen, som till exempel silos, cisterner och lastutrymmen på båtar.