Registrering av utbildningsbevis i ID06 Kompetensdatabas.

Vi kan nu meddela att vi har blivit godkända för att påbörja registrering av utbildningsbevis i ID06 Kompetensdatabas. För att få registrera utbildningsbevis måste utbildningsgivaren vara ackrediterad (godkänd) av Sveriges Byggindustrier. Detta borgar för att registrerade utbildningsbevis uppfyller gällande krav enligt lagar och föreskrifter. […]

Läs mer

Sverige får en ny elsäkerhetslag

Är du förberedd på förändringarna? Sverige får en ny elsäkerhetslag som träder ikraft den 1 juli 2017. Under utbildningsdagen går vi igenom vad det får för konsekvenser för er och ert företag och vilka åtgärder ni behöver vidta för att vara förberedda på förändringarna. […]

Läs mer

Nu har vi äntligen YKB

Är du lastbilschaufför? Har du gjort din YKB klar? Om inte, så skynda dig att kontakta oss för mera information och bokning. Vi har öppna och företagsanpassade utbildningar i alla 5 blocken. Hör gärna av er till våra utbildningssamordnare […]

Läs mer

Utbildningar inom härdplast

Nu kör vi utbildningen Arbete med härdplast Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med härdplaster. Dessa kan vara t.ex. polyuretaner, epoxy, tandfyllningar, uv-lack, tryckfärger, fogfria golv och mycket annat. Risken för överkänslighet/allergi är stor om produkterna hanteras på fel sätt och därför finns utbildningskrav vid hantering av härdplastkomponenter. […]

Läs mer

Särskilt Instruerad Person

Flera av våra kunder har efterfrågat utbildning inom el för dem som inte är elektriker till yrket, men behöver utföra enklare elarbeten i sitt jobb. Därför har vi nu tagit fram en utbildning för Särskilt Instruerad Person. […]

Läs mer