Behörighetsreformen

5,900.00 kr

Genomgång av den nya Elsäkerhetslagen som trädde i kraft den 1 juli 2017.