HLR med första hjälpen vid elskada

18,900.00 kr

Hantera en akut situation i väntan på ambulans.