Med stor bredd, flexibilitet och utvecklingskraft.

Genom att vara lyhörda mot sina kunders behov skapar Svensk Uppdragsutbildning, som verkar i hela landet, exklusiva utbildningar med hög kvalitet.

Svensk Uppdragsutbildning erbjuder skräddarsydda och kundanpassade utbildningslösningar inom el, bygg, entreprenad, industri, personal och transport. Deras ambition är att utbildningarna ska leda till en effektivare vardag för kunden.

Hos oss har du en egen kontaktperson som känner till ditt företag och som kan hjälpa dig att utveckla dina medarbetare och företaget i stort. Vårt nätverk av specialister med skilda inriktningar och yrkeserfarenheter ger oss stor flexibilitet och utvecklingskraft. Som kund får du utbildning och service som baseras på kunskap inom både bransch och teori samt industriell kännedom.

Årets Gasellföretag 2017

Sedan starten har Svensk Uppdragsutbildning växt i en snabb takt – och Ola Persson menar att det beror på flera faktorer. De har exempelvis väldigt roligt på jobbet, vilket han tror färgar av sig på hela bolaget.

Glädje, trygghet och omtanke är grundbultar hos oss. Vi har dessutom alltid varit lyhörda mot kunderna och håller väldigt hög kvalitet. Det är också anledningen till att våra befintliga kunder efterfrågar allt fler utbildningar och då även inom branscher som vi inte verkat inom tidigare.

Under 2018 kommer vi att bredda vår verksamhet ytterligare och även erbjuda utbildningar inom skogsnäring, järnväg och säkerhet. I takt med expansionen kommer också fler arbetstillfällen skapas i bland annat Hässleholm, Malmö, Karlshamn, Göteborg, Stockholm, Örebro och Söderhamn.