KRAV
2,500.00 kr

Trafikverkets krav på personal som utför vägarbete.

KRAV
5,900.00 kr

Ansvaret för utmärkningen av vägarbetsplatser.

KRAV

Bygg & anläggning

Arbete på väg – Vakt

2,495.00 kr

Personal som utför vaktarbete vid vägarbeten där Trafikverket eller kommuner är väghållare.

KRAV
4,900.00 kr

Från projektering (BAS P) till byggfas (BAS U).

5,400.00 kr

Fördjupning i vad som åläggs beställare, byggherrar och arbetsmiljösamordnare BAS P och BAS U enligt Arbetsmiljöverkets krav.

KRAV
4,900.00 kr

Arbete med förläggning av kabel, jordtag och placering av stolpar och kabelskåp tillhörande koncessionspliktiga nät.

KRAV
4,400.00 kr

Elsäkerhetsverkets föreskrift ELSÄK-FS 2006:1 och standarden SS-EN 50110-1.

5,400.00 kr

Grundläggande kunskap kring avtal enligt AB 04 och ABT 06.

5,900.00 kr

Steg 2 AB 04 / ABT 06

KRAV

El & Teknik

ESA-14 Fackkunnig

5,500.00 kr

Energibranschens elsäkerhetsanvisning.

KRAV

El & Teknik

ESA-14 Röj

5,900.00 kr

Underhållsröjning och besiktning av ledningsgator.

KRAV

Bygg & anläggning

Fallskydd

2,200.00 kr

Alla som arbetar över 2 meters höjd.

KRAV

Bygg & anläggning

Heta Arbeten

3,200.00 kr

Brandfarliga arbeten som utförs på en tillfällig arbetsplats.

KRAV

Bygg & anläggning

HLR med första hjälpen

1,900.00 kr

Hantera en akut situation i väntan på ambulans.

4,900.00 kr

Genomgång av del 6 (Kontroll) i SS 436 40 00.

2,500.00 kr

Säker hantering av liftar och välja rätt maskin till rätt jobb.

Bygg & anläggning

Projektledning

12,500.00 kr

Hur man planerar, leder och avslutar en utvecklingsinsats som bedrivs i projektform.

Bygg & anläggning

Säker Schakt

Säkerhet vid schaktning i jord

KRAV

Bygg & anläggning

Säkra lyft

2,200.00 kr

Hantera t.ex. kran, travers och grävskopa på ett säkert sätt.

Bygg & anläggning

Slutna Utrymmen

2,500.00 kr

Arbetsmiljöverket krav om arbeten i slutna utrymmen, t.ex silos och cisterner.