KRAV
2,500.00 kr

Trafikverkets krav på personal som utför vägarbete.

KRAV
5,900.00 kr

Ansvaret för utmärkningen av vägarbetsplatser.

KRAV

Bygg & anläggning

Arbete på väg – Vakt

2,495.00 kr

Personal som utför vaktarbete vid vägarbeten där Trafikverket eller kommuner är väghållare.

Bygg & anläggning

Brandfarliga Arbeten

2,600.00 kr

Brandfarliga arbeten är en ny och modern utbildning för dig som arbetar med moment där det finns en risk för brand.

KRAV
4,900.00 kr

Från projektering (BAS P) till byggfas (BAS U).

5,400.00 kr

Fördjupning i vad som åläggs beställare, byggherrar och arbetsmiljösamordnare BAS P och BAS U enligt Arbetsmiljöverkets krav.

KRAV
4,900.00 kr

Arbete med förläggning av kabel, jordtag och placering av stolpar och kabelskåp tillhörande koncessionspliktiga nät.

KRAV
4,400.00 kr

Elsäkerhetsverkets föreskrift ELSÄK-FS 2006:1 och standarden SS-EN 50110-1.

5,400.00 kr

Grundläggande kunskap kring avtal enligt AB 04 och ABT 06.

5,900.00 kr

Steg 2 AB 04 / ABT 06

KRAV

El & Teknik

ESA-14 Fackkunnig

5,500.00 kr

Energibranschens elsäkerhetsanvisning.

KRAV

El & Teknik

ESA-14 Röj

5,900.00 kr

Underhållsröjning och besiktning av ledningsgator.

KRAV

Bygg & anläggning

Fallskydd

2,200.00 kr

Alla som arbetar över 2 meters höjd.

KRAV

Bygg & anläggning

Heta Arbeten

3,200.00 kr

Brandfarliga arbeten som utförs på en tillfällig arbetsplats.

KRAV

Bygg & anläggning

HLR med första hjälpen

1,900.00 kr

Hantera en akut situation i väntan på ambulans.

4,900.00 kr

Genomgång av del 6 (Kontroll) i SS 436 40 00.

2,500.00 kr

Säker hantering av liftar och välja rätt maskin till rätt jobb.

Bygg & anläggning

Projektledning

12,500.00 kr

Hur man planerar, leder och avslutar en utvecklingsinsats som bedrivs i projektform.

Bygg & anläggning

Säker Schakt

Säkerhet vid schaktning i jord

KRAV

Bygg & anläggning

Säkra lyft

2,200.00 kr

Hantera t.ex. kran, travers och grävskopa på ett säkert sätt.

Bygg & anläggning

Slutna Utrymmen

2,500.00 kr

Arbetsmiljöverket krav om arbeten i slutna utrymmen, t.ex silos och cisterner.