Arbete på väg – Vakt

2,495.00 kr

Personal som utför vaktarbete vid vägarbeten där Trafikverket eller kommuner är väghållare.