Om Svensk Uppdragsutbildning

Svensk Uppdragsutbildning är ett utbildningsföretag som erbjuder exklusiva, skräddarsydda och kundanpassade utbildningslösningar. Ambitionen är att våra utbildningar skall leda till en effektivare vardag för kunden. Svensk Uppdragsutbildning består av en liten kärna av säljare och utbildare som arbetar med kundkontakter, utbildningsplanering och kvalitetsuppföljning. Hos oss har du en egen kontaktperson som känner till ditt företag och som kan hjälpa dig att utveckla dina medarbetare och ditt företag.

Vår omfattande kunskap och vårt nätverk av specialister med skilda inriktningar och yrkeserfarenheter ger oss stor flexibilitet och utvecklingskraft.

Som kund får du utbildning och service som baseras på både branschkunskap, teoretisk kunskap och industriell kännedom i kombination. Utbildningens form anpassas efter varje enskilt uppdrag om så önskas. I samarbete med uppdragsgivaren tas en optimal lösning fram, både vad gäller form, innehåll, tid och rum.

Vi är kvalitetssäkrade

För att säkerhetsställa god kvalité genom hela vårt utbildningsprogram är vi bland annat auktoriserade av eller medlemmar hos.