KRAV
4,900.00 kr

Grundläggande bestämmelser som styr entreprenadavtal med konsumenter.

KRAV
4,900.00 kr

Skapa en positiv arbetsplats för alla.

KRAV
5,900.00 kr

Förebygga ohälsa och olycksfall samt att främja en god arbetsmiljö.

KRAV
4,900.00 kr

Från projektering (BAS P) till byggfas (BAS U).

5,400.00 kr

Fördjupning i vad som åläggs beställare, byggherrar och arbetsmiljösamordnare BAS P och BAS U enligt Arbetsmiljöverkets krav.

13,500.00 kr

Riktar sig till de som har blivit tilldelad rollen som föreståndare för brandfarlig vara.

KRAV

Bygg & anläggning

HLR med första hjälpen

1,900.00 kr

Hantera en akut situation i väntan på ambulans.

2,495.00 kr

Skapa mer kunskap och trygghet i vardagen.

Bygg & anläggning

Projektledning

12,500.00 kr

Hur man planerar, leder och avslutar en utvecklingsinsats som bedrivs i projektform.


Personalutbildningar hos Svensk Uppdragsutbildning

På Svensk uppdragsutbildning finns det en mängd utbildningar för dig som arbetar med personalfrågor och som vill fördjupa dina kunskaper inom HR och arbetsmiljö. Våra utbildningar är olika omfattande och har olika tidsomfång, helt beroende på vad du vill fördjupa dig inom. Oavsett om du är nyexaminerad personalvetare, är ny som chef, behöver bygga på med lämplig ledarskapsutbildning eller vill fördjupa dig inom personligt ledarskap, ser vi till att hitta rätt utbildning för just dig. Vi erbjuder kurser i ämnen som:

Kick-off/Personaldagar - du får dynamiska, konkreta och handlingskraftiga verktyg till den insats som du vill fokusera på.
The Human Element - här ökar du din självinsikt i hur du fungerar i relation till andra, reaktionsmönster i konflikter och får därmed möjlighet att medvetet agera konstruktivt.
Lönesamtalet - en kurs för ökad kompetens inom lönehantering där du får goda kunskaper i regelverket för lönesamtal och medarbetarsamtal.
Grundkurs i projektledning - ger dig teoretiska och praktiska färdigheter i att samarbeta i en projektgrupp och/eller fungera som projektledare. Här utvecklas du som en aktör i ett team samt utvecklar ditt ledarskap.
Det inre ledarskapet - öka din förmåga att vara tydligare ledare, förebygga konflikter, skapa bra samarbete och arbetsklimat.
Coachande förhållningssätt - ger dig utvecklande och stödjande kommunikativa metoder.
Bemötande och svåra situationer - en kurs för ökad medvetenhet om ditt egna och andras beteende och hur du kan förbättra ditt bemötande, både inåt och utåt.
Arbetsrätt - en utbildning för dig som jobbar med personalfrågor eller är ledare med personalansvar. Här får du kunskap i personalhanteringen från anställning till avsked, som exempelvis: förhandlingar, nyanställningar, omplaceringar och uppsägningar.

Behöver ni förbättra ert samarbete i organisationen? Vill ta fram sätt att jobba med utvecklande ledarskap? Kanske är det bara dags att testa nya metoder för hur ni skapar en bra och trivsam arbetsplats? Våra personalutbildningar lämpar sig för företag som vill vässa sitt arbetssätt och sin personalhantering samt bli mer attraktiva bland arbetssökande. Vi skräddarsyr våra kurser efter ert behov och vår ambition är att ni ska bli mer säkra i er roll och de utmaningar ni möter i vardagen och på marknaden. Hos oss får ni alltid en egen kontaktperson som hjälper er att hitta rätt bland utbildningarna.