Vi kan nu meddela att vi har blivit godkända för att påbörja registrering av utbildningsbevis i ID06 Kompetensdatabas.
För att få registrera utbildningsbevis måste utbildningsgivaren vara ackrediterad (godkänd) av Sveriges Byggindustrier.
Detta borgar för att registrerade utbildningsbevis uppfyller gällande krav enligt lagar och föreskrifter.