KRAV

El & Teknik

ESA-14 Röj

5,900.00 kr

Underhållsröjning och besiktning av ledningsgator.

KRAV

Bygg & anläggning

Fallskydd

2,200.00 kr

Alla som arbetar över 2 meters höjd.

KRAV

Bygg & anläggning

HLR med första hjälpen

1,900.00 kr

Hantera en akut situation i väntan på ambulans.

KRAV
4,395.00 kr

Använda motorkedjesåg vid diverse vanligt förekommande sågarbeten.

KRAV
7,900.00 kr

Använda motorkedjesåg vid normalt skogsarbete såsom trädfällning, kvistning och kapning.

KRAV
12,900.00 kr

Motorkedjesåg och fällningshjälpmedel vid svåra och riskfyllda arbeten i samband med skogsarbete.

KRAV
4,900.00 kr

Uppröjning av skadade träd och grenar på luftburna ledningar.

4,495.00 kr

RA+RB. Alla som använder röjmotorsåg.

KRAV

Bygg & anläggning

Säkra lyft

2,200.00 kr

Hantera t.ex. kran, travers och grävskopa på ett säkert sätt.


Skogsutbildningar hos Svensk Uppdragsutbildning

Är du skogsarbetare eller skogsägare och utför regelbundet arbeten med motorsåg eller röjsåg? Eller har du behov av att uträtta andra sågarbeten. Då ska du gå den obligatoriska utbildningen Motorsågskörkortet. Oavsett situation, syfte och förkunskapsnivå erbjuder Svensk Uppdragsutbildning kvalitetssäkrade och certifierade utbildningar för dig som har behov av att såga med motorsåg mer avancerade och riskfyllda sågarbeten i skogen.

När du går en utbildning hos Svensk Uppdragsutbildning kan du vara säker på att du får valuta för pengarna. Du är garanterad en skräddarsydd och flexibel utbildningslösning för just ditt ändamål och din nivå. Alla våra utbildare har gedigen erfarenhet och är certifierade inom sitt område och är praktiskt verksamma ute i verkligheten. Det skapar unika förutsättningar att kombinera teori med praktik.

Varför Motorsågskörkort?

Utbildningen i motorsågning är obligatorisk för dig som behöver såga med motorsåg vid vanligt förekommande sågarbeten som till exempel trädfällning, vedkapning eller vid olika byggarbeten. Dessutom, för dig som använder motorsåg i ditt arbete är utbildningen ett lagstadgat krav enligt Arbetsmiljöverket.

För att få arbeta med motorkedjesåg eller röjsåg krävs enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter att man har klarat både ett teoretiskt och ett praktiskt prov samt att detta finns dokumenterat. Lagen säger också att du som är arbetsgivare och har anställda som arbetar med motorsåg har en skyldighet att undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna, samt vidta de säkerhetsåtgärder som är nödvändiga.

Certifierad utbildning i fyra steg

Utbildningen Motorsågskörkort vid Svensk Uppdragsutbildning är en kvalitetssäkrad kurs helt i enlighet med de krav som Arbetsmiljöverket ställer. Utbildningen erbjuds i fyra olika nivåer; A, B, C och D, beroende på syfte och förkunskaper hos dem som ska utbildas.

Grundkurserna ger nödvändiga färdigheter och de grundläggande kunskaper som krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg vid vanligt förekommande sågarbeten. De mer avancerade kurserna är anpassade för skogsarbetare, skogsägare, linjearbetare och andra yrkesutövare som utför riskfyllda trädfällningar eller röjer upp skadade träd och grenar på luftburna ledningar. Dessa kurser är inriktade på att ge de arbetstekniska specialkunskaper som krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg, olika former av stång- eller kastsågar och andra specialhjälpmedel.

Olika utbildningsnivåer

Motorsågskörkort nivå A – Motorsågning.
Grundkurs för alla som använder motorsåg. Ger de kunskaper och färdigheter som krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg vid diverse vanligt förekommande sågarbeten.
Utbildningen innefattar till exempel vedkapning, byggarbeten och är en grundkurs för alla högre nivåer.

Motorsågskörkort nivå B – Trädfällning, grundkurs.
För skogsarbetare, skogsägare och andra som fäller ”vanliga” träd med motorsåg. Syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg vid normalt skogsarbete såsom trädfällning, kvistning och kapning.
Förkunskaper: Motorsågskörkort nivå A.

Motorsågskörkort nivå C – Trädfällning, avancerad.
För skogsarbetare, skogsägare, linjearbetare och andra som arbetar med avancerade trädfällningar eller tillvaratagande av skadade träd. Syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg och fällningshjälpmedel vid svåra och riskfyllda arbeten i samband med skogsarbete.
Förkunskaper: Motorsågskörkort nivå A och B + 80 timmar praktik, alternativt bedömd lämplighet.

Motorsågskörkort nivå D – Linjearbete.
För linjearbetare som arbetar med uppröjning av skadade träd och grenar på luftburna ledningar. Syftar till att ge de arbetstekniska specialkunskaper och färdigheter som utöver normala kunskaper för avancerad trädfällning, nivå C, krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg, olika former av stång- eller kastsågar och specialhjälpmedel vid uppröjning av skadade träd och grenar på luftburna ledningar.
Förkunskaper: Motorsågskörkort nivå C.