Är du förberedd på förändringarna?

Sverige får en ny elsäkerhetslag som träder ikraft den 1 juli 2017.

Under utbildningsdagen går vi igenom vad det får för konsekvenser för er och ert företag och vilka åtgärder ni behöver vidta för att vara förberedda på förändringarna.