Transport & Maskin

ADR 1.3

2,200.00 kr

Transporter av farligt gods enligt ADR:s undantag.

KRAV

Transport & Maskin

ADR Grund

5,100.00 kr

Transportering av farligt gods.

Transport & Maskin

ADR Grund Repetition

3,900.00 kr

Farligt gods. Stycke gods. Repetition.

Transport & Maskin

ADR Tank

4,995.00 kr

Utbildning för att få transportera farligt gods i tank på väg.

KRAV
2,500.00 kr

Trafikverkets krav på personal som utför vägarbete.

KRAV
5,900.00 kr

Ansvaret för utmärkningen av vägarbetsplatser.

KRAV

Bygg & anläggning

Arbete på väg – Vakt

2,495.00 kr

Personal som utför vaktarbete vid vägarbeten där Trafikverket eller kommuner är väghållare.

13,500.00 kr

Riktar sig till de som har blivit tilldelad rollen som föreståndare för brandfarlig vara.

Transport & Maskin

Hjullastare validering

5,900.00 kr

Grundläggande kunskaper och färdigheter för hjullastare.

KRAV

Bygg & anläggning

HLR med första hjälpen

1,900.00 kr

Hantera en akut situation i väntan på ambulans.

Transport & Maskin

Kranförare

3,995.00 kr

Grundläggande krankunskap, säkerhet samt kontroll före och under kranarbete.

2,500.00 kr

Säker hantering av liftar och välja rätt maskin till rätt jobb.

Bygg & anläggning

Säker Schakt

Säkerhet vid schaktning i jord

KRAV

Bygg & anläggning

Säkra lyft

2,200.00 kr

Hantera t.ex. kran, travers och grävskopa på ett säkert sätt.

KRAV

Transport & Maskin

Traversutbildning

3,995.00 kr

Kranarbete med betryggande säkerhet och god ekonomi.

KRAV

Transport & Maskin

Truckutbildning

4,995.00 kr

Riktlinjerna för truckutbildning (TLP-10).

1,895.00 kr

1.1, 1.2 och 1.3 i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens.

1,895.00 kr

1.4 och 3.7 i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens.

1,895.00 kr

2.1 i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens.

1,895.00 kr

3.3 och 3.4 i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens.

1,895.00 kr

3.1, 3.5 och 3.6 i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens.


Våra transportutbildningar

Vi på Svensk Uppdragsutbildning erbjuder en mängd olika utbildningar för dig som arbetar med någon form av transport eller som jobbar på vägarna. Hos oss kan du utbilda dig för bland annat YKB (Yrkesförarbevis), Truckkörkort, Hjullastare validering och ADR-intyg (Ett europeiskt regelverk för transport av farligt gods på väg). Vi har även utbildningar för dig som jobbar med: Säkerhetsrådgivning ADR, Lastsäkring, Kranar, Vägarbete och Mobila arbetsplattformar.

Det ligger stort ansvar i att utföra såväl persontransporter (buss) som godstransporter (lastbil) och det ställs höga krav på föraren att vara skicklig och att ha rätt kompetens. För alla transportyrken kräver Transportstyrelsen att man regelbundet uppdaterar de viktigaste kunskaperna för yrket. Varje yrkesförare måste exempelvis, vart femte år, gå en fortbildningskurs på minst 35 h.

Många av våra utbildningar fungerar lika bra för dig som är nybörjare som för dig som har många års erfarenhet av yrkeskörning. Kanske har du kört ett visst fordon ett tag (exempelvis kran) med saknar förarbevis eller så vill du uppdatera ditt yrkesbevis? Några av våra kurser riktar sig även specifikt mot dig som bedriver verksamhet där det ingår att utföra transporter.

De flesta av Svensk Uppdragsutbildnings transport utbildningar innefattar både teoretiska och praktiska delar.

Vår YKB-utbildning är uppdelad i följande fem delar:

- Sparsam körning
- Specifika transporter
- Lagar och regler
- Ergonomi och hälsa
- Trafiksäkerhet och kundfokus

Övriga transport- och maskinutbildningar

På Svensk Uppdragsutbildning finns även utbildningar för dig som jobbar med tyngre maskiner och på vägen. Våra utbildningar är formade efter Trafikverkets krav och regler. För många av trafik-utbildningarna är det viktigt att det finns grundläggande färdigheter som B-körkort samt praktisk erfarenhet av yrket. Vi erbjuder såväl grund- som fördjupningskurser och när du genomfört alla kursens moment får du ett utbildningsbevis eller certifikat.

Det är stort fokus på säkerhet, på väg såväl som för individen, i de flesta av våra utbildningar som rör transport och maskiner. I många av våra utbildningar ingår därför delar som ergonomi, brandskydd, trafikregler, arbetsmiljö, ansvar och försäkringar mm. En del moment kan kännas som repetition eller som rena självklarheter men faktum är att Trafikverket har krav på fortbildning pga det enorma ansvar som yrkesmannen- eller kvinnan bakom ratten eller på vägen sitter på. En del yrken är även så pass riskfyllda att säkerhetsrutiner- samt åtgärder måste repeteras vart femte år.