KRAV
4,900.00 kr

Grundläggande bestämmelser som styr entreprenadavtal med konsumenter.

Transport & Maskin

ADR 1.3

2,200.00 kr

Transporter av farligt gods enligt ADR:s undantag.

KRAV

Transport & Maskin

ADR Grund

5,100.00 kr

Transportering av farligt gods.

Transport & Maskin

ADR Grund Repetition

3,900.00 kr

Farligt gods. Stycke gods. Repetition.

Transport & Maskin

ADR Tank

4,995.00 kr

Utbildning för att få transportera farligt gods i tank på väg.

5,400.00 kr

För de som vill utföra arbete enligt arbetsmetoden "Arbete med spänning".

KRAV
2,500.00 kr

Trafikverkets krav på personal som utför vägarbete.

KRAV
5,900.00 kr

Ansvaret för utmärkningen av vägarbetsplatser.

KRAV

Bygg & anläggning

Arbete på väg – Vakt

2,495.00 kr

Personal som utför vaktarbete vid vägarbeten där Trafikverket eller kommuner är väghållare.

KRAV
4,900.00 kr

Skapa en positiv arbetsplats för alla.

Bygg & anläggning

Asbest Grund

5,200.00 kr

För den som river asbest utomhus, sanerare och deras arbetsledare.

6,200.00 kr

Elinstallationer i explosiv atmosfär - ATEX

KRAV
5,900.00 kr

Förebygga ohälsa och olycksfall samt att främja en god arbetsmiljö.

5,900.00 kr

Genomgång av den nya Elsäkerhetslagen som trädde i kraft den 1 juli 2017.

Bygg & anläggning

Brandfarliga Arbeten

2,600.00 kr

Brandfarliga arbeten är en ny och modern utbildning för dig som arbetar med moment där det finns en risk för brand.

KRAV
4,900.00 kr

Från projektering (BAS P) till byggfas (BAS U).

5,400.00 kr

Fördjupning i vad som åläggs beställare, byggherrar och arbetsmiljösamordnare BAS P och BAS U enligt Arbetsmiljöverkets krav.

KRAV
4,900.00 kr

Arbete med förläggning av kabel, jordtag och placering av stolpar och kabelskåp tillhörande koncessionspliktiga nät.

4,900.00 kr

Svensk Standard gällande elinstallationer för lågspänning: SS 436 40 00 utgåva 3.

KRAV
4,400.00 kr

Elsäkerhetsverkets föreskrift ELSÄK-FS 2006:1 och standarden SS-EN 50110-1.

4,900.00 kr

Få större kunskap om vilka åtgärder man kan vidta för att få en mer energieffektiv och billigare drift av fastigheter.

5,400.00 kr

Grundläggande kunskap kring avtal enligt AB 04 och ABT 06.

5,900.00 kr

Steg 2 AB 04 / ABT 06

KRAV

El & Teknik

ESA-14 Fackkunnig

5,500.00 kr

Energibranschens elsäkerhetsanvisning.