Ansvarsutbildning för tillståndsgivare

För vem?
Utbildningen vänder sig till dig som är tillståndsgivare eller skall bli tillståndsgivare för tillfälliga heta arbeten.

Målet med kursen
Målet med utbildningen är att få en djupare förståelse i hur brand förebyggs och hur tillstånd kontrollistan praktiskt används vid tillståndsgivning för att öka brandsäkerheten.

Program
Utbildningen bedrivs I klassrumsform där teori varvas med praktiska övningar. Under utbildningen går vi även på djupet i ansvarsfrågor. Gruppövningar ger också ett ypperligt tillfälle att lära från andra yrkesgrupper hur de löser praktiska problem i sin verksamhet. Deltagaren förväntas delta aktivt i undervisningen för att vid utbildningens slut kunna genomföra certifieringsprov för heta arbeten certifikat.

Inkluderat i kursavgiften är boken ”Heta arbeten och Juridiken” av professor Harald Ullman.