Arbete på väg 1+2

För vem?
Trafikverket ställer krav på att den personal som utför vägarbete eller liknande arbete har rätt kompetens. Det är arbetsgivarens, leverantörens, ansvar enligt Arbetsmiljölagen att personalen har rätt kompetens.

Målet med kursen
Ge behörighet att utrusta och utmärka sitt eget fordon. Den ska också ge kunskap om var och hur fordonet ska placeras för att uppnå optimal och god arbetsmiljö för sig själv och sina kolleger men även god trafiksäkerhet för de trafikanter som passerar.

Nivå 2 ger också behörighet att ansvara för utmärkningen på en liten fast arbetsplats.

Program
Kompetensnivå 1: Grundkompetens
För alla som befinner sig på en vägarbetsplats på det statliga vägnätet, samt ett stort antal kommuners gatunät skall inneha kompetens som motsvarar nivå 1 enligt Trafikverkets tekniska råd. Utbildningen genomförs antingen som interaktiv på Trafikverkets hemsida eller lärarledd.

Kompetensnivå 2: Påbyggnad
Kursen utförs alltid ihop med nivå 1 och vänder sig till förare av alla typer av väghållningsfordon.

Nivå 2 avser kompetenskrav för förare av alla typer av vägunderhållsfordon, service- och arbetsfordon, etc.

Kompetens enligt denna nivå kan även anpassas till förare som inte berörs av uppdrag upphandlade av Trafikverket, t ex bärgningsfordon, fordonsreparatörer, timmerbilar och renhållningsfordon (anpassad säkerhetsutbildning).

Trafikverket förordar att det krävs en lärarledd utbildning på minst 8 timmar för att uppnå tillräcklig kompetens. För att kunna mäta kompetens enligt Nivå 2 ska det genomföras ett godkänt kunskapstest. Vilket verifieras med ett utbildningsintyg från utbildaren. Arbetsgivaren ansvarar för att personalen får tillräcklig uppdatering av nyheter och förändringar inom området.

Ny repetitionsutbildning bör genomföras vart femte år och den bör i tid omfatta minst halva den ordinarie utbildningstiden. Repetition kan även styras av upphandlingen.