Arbete på väg Nivå 3B – Vakt, Lots

För vem?
Personal som utför vakt eller lotsarbete vid vägarbeten där Trafikverket är väghållare.

Förhandskrav
Kompetens Nivå 2 – Arbete på väg/Säkerhet på väg enligt Trafikverkets krav i TRVK/TRVR samt IFS 2009:4 och inneha B-körkort samt ha praktisk erfarenhet från vägarbete.

Målet med kursen
Kursdeltagarna ska efter utbildningen kunna:

 • Vilken utrustning en vakt ska använda
 • Vilka tecken som vakten får använda
 • Hur man anordnar en postplats där trafikanter närmar sig
 • Vilka skyddsanordningar som man kan använda
 • Agerar på ett informativt och korrekt sätt
 • Hur lotsning genom och förbi arbetsplatsen utförs
 • Hur signalanläggning sköts
 • Tömningstider i förhållande till trafiken
 • Hur man planerar och utför dubbellotsning

Program

 • Fördjupning om vägarbeten som regleras
 • Skyddsanordningar som är tillåtna att använda
 • Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter
 • Arbetsmiljöplan
 • Objektsanpassning av TA-skisser utifrån rollen som vakt eller dirigering av trafik
 • Trafikanters behov avseende framkomlighet, säkerhet och information
 • Trafikverkets styrande dokument, handledning och foldrar
 • Skötsel och handhavande av tillfälliga signaler
 • Arbetsmetoder

Trafikverket förordar att det krävs lärarledd utbildning på minst 4-8 timmar för att rätt kompetens ska erhållas.

Utbildningens giltighetstid är 60 månader.