Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P/U fördjupning

Enligt arbetsmiljölagen (AML) är den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete alltid skyldig att utse en lämplig byggarbetsmiljösamordnare under planering och projektering (BAS-P) samt en under utförandet (BAS-U).

Utbildningen är en fortsättning på BAS-P/U Grund och riktar sig till dig som ska vara verksam som BAS eller önskar en bredare förståelse för vad rollen innebär. Utbildningen går med hjälp av verksamma byggarbetsmiljösamordnare djupare in i de faktiska uppgifter och ansvarsområden en BAS P eller U har.

För vem?

Alla som arbetar inom området bygg / anläggning / projektering oavsett omfattning. Platschefer, projektörer, arkitekter, konsulter, kvalitetsansvariga, byggherrar, byggledare, egenföretagare, m m.

Målet med kursen

Kursen ger dig fördjupade kunskaper om yrkesrollen BAS. Förberedelse inför en eventuell certifieringstentamen. Du ökar dina kunskaper om yrkesrollen BAS.

Förkunskaper

Erfarenhet av arbete som samordningsansvarig, projektledare, projektör eller entreprenör alternativt annan erfarenhet som ansvarig för bygg- eller anläggningsarbete. BAS Grund eller motsvarande.