Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P/U

Efter kursen vet du hur arbetsmiljöfrågor ska styras i ett byggprojekt. Du vet vilka risker som är vanliga och känner till åtgärder för att förhindra dem. Du kan göra riskanalyser och upprätta arbetsmiljöplaner.

För vem?

Alla som skall arbeta som byggarbetssamordnare som t. ex

 • Byggherrar
 • Beställare
 • Byggarbetsmiljösamordnare BASP/BAS-U
 • Projektledare
 • Entreprenörer
 • Total entreprenörer
 • Under entreprenörer
 • Arbetsledare

Kursen ger dig kunskap i hur arbetsmiljöfrågorna skall styras hela vägen från planeringen till färdigställandet av byggprojektet. Enligt arbetsmiljölagen är det byggherrens skyldighet att utse en särskild BAS för att leda arbetsmiljöarbetet under hela byggprocessen.

Målet med kursen

Kursen ger kunskap i hur arbetsmiljöfrågorna skall styras hela vägen från planeringen till färdigställandet av byggprojektet.

Program
 • Genomgång av kursmaterial
 • Vad är BAS, BAS-P/U
 • Förkortningar och begrepp
 • Riskanalys genomgång
 • Bygg- och anläggningsarbete
 • Byggmarknaden
 • Arbetsmiljöverket – krav och rättigheter
 • Byggherrens ansvar
 • Information om vikten av BAM
 • Förhandsanmälan och arbetsmiljöplan
Lagar och förordningar

Enligt Arbetsmiljölagen skall arbetsgivaren förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet.