Entreprenadjuridik Fördjupning

Steg 2 AB 04 / ABT 06 (2 dagar)

Förkunskaper

Kursen vänder sig till dig som är utförare eller beställare av entreprenader samt har vissa grundkunskaper inom standardavtalen AB 04 och ABT 06.

För vem?

Det är bra om du har gått grundutbildning i Entreprenadjuridik AB 04 / ABT 06, eller på annat sätt är insatt i standardavtalen, men det är inget krav.

Målet med kursen

Att få fördjupade kunskaper inom standardavtalen AB 04, ABT 06, AB-U och ABT-U och deras praktiska tillämpning, att öka din förmåga att undvika eller hantera specifika konfliktsituationer i samband med genomförandet av entreprenader, samt öka lönsamheten i dina uppdrag.

Program
 • Vi går igenom och repeterar grundläggande begrepp i entreprenadrätten och de viktigaste avsnitten i ABT 06
 • Praktisk avtalsrätt
 • De Administrativa föreskrifternas roll i kontraktshandlingarna
 • Kontraktsarbetenas omfattning
 • Begreppet fel i entreprenad och ansvar för fel
 • ÄTA – hur få betalt för tilläggsarbeten
 • Hantering ändringar i projektet, såsom tillägg, hinder och störningar
 • Avisering ÄTA, hinder och störningar
 • Viten
 • Tvistehantering
 • Praktikfall – grupparbeten rörande frågeställningar med anknytning till verkliga fall
 • Genomgång aktuella rättsfall från HD
Dag 1
 • Vi inleder dagen med repetition av entreprenadrättens grundläggande begrepp och de viktigaste avsnitten i ABT 06.
 • Beställar- och utförarrollerna. Som entreprenör är man ofta både entreprenör och beställare i samma uppdrag. Vi talar även om rollen som underentreprenör och pekar på viktiga saker att beakta som UE
 • Vi behandlar därefter praktisk avtalsrätt. Vi diskuterar förfrågningsunderlag, anbud, de administrativa föreskrifternas roll i kontraktshandlingarna. Hur och när blir avtal bindande
 • Kontraktsarbetenas omfattning
 • Vi diskuterar sedan förutsättningar för ÄTA, avisering – vad krävs för att få betalt för ÄTA, hinder och störningar i entreprenaden, tidsaspekterna i sammanhanget
 • Vi avslutar dagen med en genomgång av begreppet fel i entreprenad och ansvar för fel i entreprenaden. Därefter följer en sammanfattning av dagen
Dag 2
 • Vad är förutsättningarna för viten. När och hur ska vite utgå. Hur hantera beställarens försening med slutbesiktning
 • Tvistehantering, domstol eller skiljedomsförfarande? Vi går igenom hur en process i domstol går till
 • Aktuella rättsfall
 • Praktikfall med grupparbeten. Medlemmarna får själva försöka lösa olika fiktiva och verkliga fall med därefter följande genomgång och diskussioner med förslag till lösningar
 • Sammanfattning och slutdiskussioner