Entreprenadjuridik Grund

Det juridiska regelverket för entreprenader är mycket viktigt att känna till för att undvika både problem och onödiga kostnader. Denna kurs i entreprenadjuridik ger dig en genomgång av hur standardavtalen AB 04 och ABT 06 ska tillämpas i praktiken.

För vem?

Kursen vänder sig till dig som är utförare eller beställare av entreprenader. Du vill få kunskaper om standardavtalen AB 04 och ABT 06 och vilka juridiska regler det finns att förhålla sig till i samband med utförandeentreprenader och totalentreprenader.

Program
 • Allmänt om standardavtalen AB 04 och ABT 06
 • Vad är ett standardavtal?
 • Några centrala begrepp i AB 04 och ABT 06
 • Hur blir AB en del av entreprenadavtalet?
 • Kan AB användas som lag av domstol?
 • Kan delar av AB avtalas bort?
Genomgång av entreprenadformer
 • Utförandeentreprenader AB 04
 • Totalentreprenader ABT 06
Avtal enligt AB 04 och ABT 06
 • Vad händer vid motstridiga bestämmelser i kontraktshandlingarna?
 • Allmänt om skriftlighetskrav i AB
 • Ansvar
 • Allmän ansvarstid är 10 år
 • Garantitid 5 respektive 2 år
 • Förlängning av garantitid
 • Garantitid efter hävning av avtal
 • Entreprenörens ansvar under och efter garantitid
 • Entreprenörens allmänna ansvar under entreprenadtiden