Fallskydd

För vem?
Alla som arbetar över 2 meters höjd skall använda fallskydd, fasta eller personliga. Arbetsgivaren ansvarar för att arbetstagaren innehar korrekt kunskap för arbetsuppgiften.

Målet med kursen
Efter godkänd kurs ska deltagaren:
Ha kännedom om rådande lagar och normer för arbete i fallriskmiljöer.

 • Förstå vikten av en god riskanalys och räddningsplan
 • Ha förståelse för vad som händer vid ett fall

Ha kännedom om hur Personlig Fallskydds Utrustning används korrekt: (PFU)

 • Helkroppssele
 • Fallstoppslina
 • Stödlina
 • Fallskyddsblock
 • Glidlås för skena och wire

Program

 • Introduktion
 • Lagar och föreskrifter
 • Begreppsförklaring
 • Fortlöpande besiktning
 • Riskbedömning och ansvar
 • Personlyft med kran och truck
 • Permanent fallskydd och personligt fallskydd
 • Både teoretiska och praktiska moment