Heta Arbeten

Heta Arbeten är arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning, till exempel svetsning, skärning, lödning och arbete med varmluftspistol eller sliprondell.

Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att brandskyddsansvariga och brandvakter samt personer som utför brandfarliga Heta Arbeten är utbildade och har certifikat.

För vem?

Anställda och entreprenörer som utför Heta Arbeten. Arbetsledare, entreprenörer och företagsledare som är beställare av Heta Arbeten och därmed har det formella brandskyddsansvaret.

Målet med kursen

Efter utbildningen ska deltagaren kunna vidta förebyggande åtgärder vid brandfarliga Heta Arbeten så att risken för brand eller annan skada minimeras.

Godkänd deltagare erhåller certifikat.

Certifiering

Brandskyddsföreningen tar ut en certifieringsavgift på 1000 kr/deltagare med start i januari 2015.

Denna avgift tillkommer utöver vårt pris på 2 200 kr.

Har du dator, surfplatta eller smartphone rekommenderar vi att du tar med denna vid utbildningstillfället. Du kan då göra certifieringstestet på plats. Du kan även genomföra certifieringstestet så snart du har möjlighet till en dator efter genomgången utbildning.

Certifieringstestet kan göras digitalt inom 1 månad från utbildningstillfället.