Hjälp på väg

För vem?
Kursen vänder sig till alla som befinner sig på vägarbetsplatser. Vi branschanpassar utbildningen och innehållet med hänsyn till kundens arbetsplats.

Målet med kursen
Efter kursen skall deltagarna fått grundläggande kunskaper och färdigheter i hur man hanterar en akut situation i väntan på ambulans och brandkår.

Praktiska delar i utbildningen
Olika släckmedel och släckutrustning. Handha brandsläckare och släcka mindre brand.

Teoretiska delar i utbildningen
HLR. Första hjälpen – åtgärder vid blödning, brännskada, cirkulationssvikt, skallskada, rygg- och nackskada.

  • Lyft ur fordon
  • Psykisk första hjälp – hur känns det efteråt?
  • Medmänskligt stöd

Organisera och handla på olycksplats.

Öka förståelsen för att ett snabbt och korrekt ingripande på olycksplatsen lindrar skador och förhindrar att skador förvärras.

Brandkunskap
Öka kunskapen om brandrisker i trafiken, bedöma läget samt vilka åtgärder som behövs initialt.
Känna till rökens giftighet samt gasers egenskaper och explosionsrisk.

Kunna hantera en handbrandsläckare.