Mobila Arbetsplattformar

– Liftar

För vem?

Alla som kommer i kontakt med mobila arbetsplattformar, erfarna som oerfarna.

Målet med kursen

Att kunna välja rätt maskin till rätt jobb. Kunna framföra de olika liftarna på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Få godkända praktiska och teoretiska kunskaper inom Mobila Arbetsplattformar.

Program
  • Genomgång av lagar och regler
  • Olika typer av arbetsplattformar
  • Konstruktion
  • Skötsel och daglig tillsyn
  • Säkert arbetssätt
  • Lagar och arbetsskydd
  • Praktisk övning
  • Avslut