Ställningsbyggnad (Särskild utbildning)

Sedan juli 2006 gäller att alla som arbetar med ställningar måste ha dokumenterad utbildning.

Utbildningen ger behörighet att bygga, riva samt göra väsentliga ändringar med typgodkända ställningar enligt monteringsanvisning över nio meters höjd.

Förkunskaper
Utbildningen vänder sig till den som har Allmän utbildning 2 – 9 m.

För vem?
Kursen är till för dig som bygger eller leder ställningsbygge där Arbetsmiljöverkets krav är Särskild utbildning om ställningar.

Målet med kursen
Målet med utbildningen är att ge ökad förståelse kring ställningsbyggnad och säker hantering på hög höjd. Kunskaper för säkert arbete vid och på ställning.

Program

 • Ställningskunskap
 • Planering
 • Uppmontering
 • Ombyggnad
 • Nedmontering
 • Säkerhet
 • Belastning
 • Genomgång av lagar och regler
 • Yrkesräkning
 • Ritningsläsning
 • Materiallära
 • Arbetsmiljö
 • Skyddsutrustning
 • Belastningsergonomi

Totalt ca: 80 timmar.

Varje deltagare skall inför kursen, samt mellan kurstillfällena, genomfört förberedande studier inför lärarledd kursdel som uppdelas på 2 + 3 dagar.

Efter godkänd utbildning erhålles certifikat.