Ställningsbyggnad (Väderskydd)

Från och med den 1/1 2016 börjar Arbetsmiljöverkets anvisningar gälla om sanktionsavgifter angående tilläggsutbildning om väderskydd.

Den arbetsgivare som inte uppfyller kraven för dokumentation av utbildning ska, för varje anställd som monterar, ändrar eller nedmonterar väderskydd utan att kunna uppvisa giltigt utbildningscertifikat betala en sanktionsavgift på 10 000kr.

För vem?
Kursen är till för dig som bygger eller leder arbete med väderskydd. För att få bygga väderskydd kräver lagen (AFS 2013:4) en tilläggsutbildning om väderskydd. För denna utbildning krävs Särskild utbildning om ställningar som grundutbildning.

Målet med kursen
Efter kursen skall deltagarna fått teoretiska och praktiska kunskaper om hur de på ett säkert sätt monterar, ändrar samt nedmonterar väderskydd.

Program

  • Lagar och regler för ställningar och väderskydd i Sverige
  • AFS 2013:4 och sanktionsavgifter
  • Fallskydd och personlig skyddsutrustning
  • Olika typer av väderskydd
  • Kombination väderskydd och ställningar
  • Allmänna principer för uppförande av väderskydd
  • Planering och riskbedömning
  • Lyftanordningar och andra hjälpmedel
  • Montage av på marknaden förekommande väderskydd
  • Säkra lyft

Kursen avslutas med ett kunskapsprov.