Ställningsbyggnad – upp till 9 meter

För vem?
Kursen vänder sig till alla som behöver bygga, planera eller leda arbetet med att uppföra en enklare ställning enligt monteringsvisning till en högsta bomlagshöjd av 9 meter. Alla som deltar i arbetet skall ha denna utbildning enligt AFS 2013:04.

Målet med kursen
Deltagarna skall efter kursen ha den teoretiska utbildningen och behörighet för att kunna bygga ställningar upp till 9 meter, med goda kunskaper om de risker som kan uppstå. De skall kunna utfärda en plan för uppförande av ställning.

Efter godkänd utbildning utfärdas ett personligt kompetensbevis.

Program

  • Genomgång av regler för ställningar i Sverige
  • Genomgång av olika typer och fabrikat av prefabricerade ställningar
  • Olika metoder att skydda sig mot fall vid uppförande och nedmontering avställningar
  • Förankring av ställning
  • Kontrollera färdig ställning innan överlämning
  • Känna till vad som står i AFS 2013:4

Kursen avslutas med ett kunskapsprov.