Arbete med spänning

För vem?
Utbildningen är obligatorisk för all personal som någon gång i sitt arbete kommer i direkt kontakt med spänningsförande delar. Arbetsmetoden lämpar sig också mycket väl vid arbete nära spänning.

Målet med kursen
Efter godkänd utbildning kan deltagarna utföra arbete med spänning på ett, ur elsäkerhetssynpunkt betryggande sätt.

Program

  • ELSÄK-FS 2006:1
  • ELSÄK-FS 2008:3
  • SSEN 50110-1 i tillämpliga delar
  • SSEN 60900
  • SSEN 60903
  • Praktisk tillämpning av arbete med spänning

1 dag: Lågspänning.
2 dagar: Lågspänning + högspänning.

Kursdagen avslutas med kunskapsprov.