ATEX direktiv och elinstallationer i explosiv-miljö

För vem?
Kursen riktar sig till alla medarbetare som behöver uppdaterade kunskaper om elinstallationer enligt ATEX – direktivet (Ex – miljö).

Målet med kursen
Efter kursen skall deltagarna fått information om riskbedömning/klassning och ökade kunskaper om ATEX – direktivet och elinstallationer i riskområden.

Program

  • Koppling direktiv standard
  • Innehåll i ATEX – direktivet
  • Elinstallationer i riskområden med explosiv gas blandning
  • Apparaters skydds principer
  • Apparaters märkning
  • Märkning enligt ATEX
  • Val av apparater i olika zoner
  • Potentialutjämning i zoner
  • Krav på dokumentation
  • Systembeskrivningar