Behörighetsreformen

Under utbildningsdagen går vi igenom vad den planerade elbehörighetsreformen innebär för dig och ditt företag.

För vem?
Samtliga som blir påverkade av den nya Elsäkerhetslagen och Behörighetsreformen som träder i kraft den 1 juli 2017.

Exempelvis:

 • Elinstallatörer
 • Företagsledning
 • Konsulter
 • Fastighetsägare
 • Kommuner och landsting
 • Grävfirmor/grävföretag

(d.v.s. alla som definieras som elinstallationsföretag i de nya föreskrifterna)

Målet med kursen
Deltagarna skall efter genomförd utbildning ha god förståelse i hur den nya elsäkerhetslagen och behörighetsreformen påverkar dem och deras verksamhet samt vad de behöver göra för åtgärder innan 1 juli 2017.

Program

 • Kopplingen mellan företaget verksamhetstyp och elinstallatören för regelefterlevnads auktorisation
 • Krav på Egenkontrollprogram
 • De tre nya föreskrifterna
 • Hur påverkas du av reformen?
 • Reformens grundpelare –Ansvar, Kompetens och Kontroll