Besiktning av lågspänningsanläggningar

För vem?
Kursen riktar sig mot elkrafttekniker som utför eller kommer att utföra besiktning av lågspänningsanläggningar inom industri och fastighetsbranscher.

Målet med kursen
Efter avslutad kurs skall deltagarna klara av att utföra en elsäkerhetsbesiktning.

Program

  • Föreskriften ELSÄK-FS 2008:3
  • Det elektriska regelverket
  • Retroaktivitets principer
  • Olika besiktningar
  • Besiktningsmannens ansvar
  • Vanliga brister vid besiktning av industrier och fastigheter
  • Protokoll – dokumentation av brister

(Denna kurs gäller inte entreprenadbesiktning)