EBR – Kabelförläggning

4,900.00 kr

Arbete med förläggning av kabel, jordtag och placering av stolpar och kabelskåp tillhörande koncessionspliktiga nät.