EBR – Kabelförläggning

ersätter den tidigare utbildningen BB3 gräv/kj41

Vidare har branschen ställt krav på de som ska utföra kabelförläggning genom
Energiföretagens dokument KRAV 05:17:

”Personer som utför arbeten med kabel- förläggning ska ha genomgått utbildning och tillgjort sig kunskap enligt gällande dokument, Krav vid kabelförläggning. Denna kunskap ska kunna styrkas med EBR utbildningsintyg från utbildningen EBR Kabelförläggning.”

I utbildningen går man bl. a igenom
relevanta förändringar i nya Elsäkerhets
lagen, kravet på egenkontrollprogram samt EBR-rapporten för kabelförläggning i mark: KJ41.

Utbildningen avslutas med ett slutprov.

För vem?

Alla som arbetar med förläggning av kabel, jordtag och placering av stolpar och kabelskåp. Exempelvis grävmaskinister, anläggningsarbetare och lastbilsförare som hanterar kablar i samband med
kabelutrullning.

Program
  • Relevanta lagar, förordningar och föreskrifter
  • EBR krav på kompetens
  • Arbetsmiljörisker vid kabelförläggning
  • Miljöaspekter vid ledningsschakt och ledningsarbeten
  • Kabelförläggning enligt EBR-rapport kabelförläggning max 145 kV (KJ41)
  • Egenkontroll
  • Schaktning i anslutning till befintlig kabel
Intyg & Certifikat

Efter genomförd utbildning med godkänt slutbetyg utfärdar Energiföretagen Sverige ett personligt certifikat till deltagaren. Svensk Uppdragsutbildning utfärdar även ett intyg för utbildningen.

Dokumentation

Publikationen Kabelförläggning max 145 kV (KJ41) finns som lånematerial under utbildningen, med möjlighet att köpas till.