Elansvarsfrågor

För vem?
Kursen riktar sig mot personer som i organisationen bär olika typer av verksamhetsansvar t.ex. VD (motsvarande) behörig installatör, arbetsledare.
Kursen är också lämplig för skyddsombud.

Målet med kursen
Efter kursen skall deltagarna fått klarhet i vem i den egna organisationen som bär behörighets, – person – och anläggningsansvar.

Program

  • Behörighetsföreskrifterna före 1/juli 2017
  • Ansvar för elinstallationer efter 1/juli 2017
  • Ansvarsfördelning i lagstiftningen
  • Behörighetsansvarets innebörd
  • Personsäkerhetsansvar, innebörd
  • Anläggningsansvar, innebörd
  • Delegeringar