Elinstallationsreglerna

– SS 436 40 00, Uppdaterad enligt utgåva 3

Under kursdagen kommer vi gå igenom föreskrifterna för lågspänningsanläggningar och Elinstallationsreglerna 2017, SS 436 40 00 utgåva 3, där vi bland annat kommer att klarlägga förändringarna mellan utgåva 2 och 3. Orientering om innehåll i SS 437 01 02 Vägledning för anslutning, mätning, placering och montage av el- och teleinstallationer.

För vem?

Elinstallatörer, elektriker, konsulter, besiktningsmän och projektledare.

Målet med kursen

Att uppdatera sig i grundkraven för att utföra elinstallationer enligt ELSÄK-FS 2008:1 1-4 kap samt sätta sig in i de uppdateringar som tas upp i nya utgåva 3 av elinstallationsreglerna SS 436 40 00.

Program
 • Översyn terminologi
 • Skydd mot elchock
  • Skyddsutjämning
  • Frånkopplingstider
  • Jordfelsbrytarkrav
 • Skydd mot termiska verkningar
 • Skydd mot överspänningar
 • Val och montering av överspänningsskydd
 • Säkerhetssystem
 • Medicinska utrymmen
 • Solcellsinstallationer
 • Laddning av elfordon
 • Orientering om innehåll i SS 437 01 02
 • Vägledning för anslutning, mätning, placering och montage av el och teleinstallationer