Elsäkerhet grundkurs

För vem?
Kurs riktar sig till personer som i sin vardag arbetar med eller kommer i kontakt med elutrustning för lågspänning.

Målet med kursen
Efter kursen skall deltagarna fått grundläggande kunskaper inom elektricitetslära, faror med el och hur dessa kan undvikas.

Program

  • Elektricitet och ellära
  • Elfara och brandfara
  • Lagar och föreskrifter
  • Säkringar och jordfelsbrytare
  • Praktiska övningar