EMS åtgärder mot elektromagnetisk påverkan

Under kursdagen sker en systematisk genomgång av rekommenderade skyddsåtgärder mot EMI i SS 436 40 00

För vem?
Alla eltekniker som har behov av att på ett enkelt sätt vidta åtgärder som skydd mot elektromagnetiska störningar i elinstallationer.

Målet med kursen
Efter kursen skall deltagarna kunna vidta åtgärder för att minska/begränsa elektromagnetiska störningar.

Program

  • Elektromagnetiska störningskällor
  • Val och förläggning av ledningssystem
  • Jordning och potentialutjämning

Begränsning av elektromagnetisk störning är nödvändigt ur funktionssynpunkt i alla elinstallationer.

Det är elinstallatörens skyldighet att åtgärder mot elektromagnetisk påverkan vidtas.