Energieffektivisering

Få större kunskap om vilka åtgärder man kan vidta för att få en mer energieffektiv och billigare drift av fastigheter.

Större krav ställs hela tiden på att få ner energiförbrukningen i alla fastigheter, dels för miljöns skull men även för att få en så kostnadseffektiv drift som möjligt. Under utbildningen går man igenom vilka krav som ställs på energieffektivisering i Sverige & Europa, samt vilka åtgärder och produkter som finns att tillgå för att få en så effektiv drift av fastigheten som möjligt inom bl.a. områdena el, VS & ventilation.

Målet med utbildningen

Målet med utbildningen är att deltagaren ska få en inblick i de senaste teknikerna och innovationerna inom området energieffektivisering.

Kunskapen är tänkt att ge personalen ett bättre underlag för att kunna besluta om olika investeringar i sina fastigheter, samt vilka produkter som det lönar sig att satsa på i det långa loppet.

För vem?

Fastighetsägare eller personal som sitter som ansvarig för drift & underhåll inom kommunala verksamheter, bostadsbolag, industrier etc., samt drift- & underhållstekniker för dessa verksamheter.

Ur kursinnehållet
  • Olika typer av belysning & belysningsstyrningar
  • Motorklasser, styrningar & cirkulationspumpar
  • System & åtgärder för optimering av VS- & ventilationssystem
  • Vattenbesparing
  • Europeiska & svenska krav på energieffektivisering
Intyg & Certifikat

Efter genomförd utbildning utfärdas ett personligt intyg till deltagaren.

Dokumentation

Kursmaterial ingår