ESA-14 Fackkunnig

Bland de största nyheterna finns nya begrepp och definitioner på olika roller i ESA-14. ESA-14 baseras på standarden
SS-EN 50110-1 utgåva 3 där bl.a. rollerna i organisationen har förändrats. En annan nyhet med nya ESA är att det krävs att man måste vara godkänd ESA lärare för att få hålla utbildning i ESA av Energiföretagen Sverige.

För vem?
Kursen vänder sig till alla i elbranschen som enligt gällande föreskrift behöver utbildning för att undgå de faror som elen kan utgöra. Arbetsgivaren ansvarar för att alla anställda har tillräckliga kunskaper.

Målet med kursen
Efter kursen skall deltagarna fått tillräckliga kunskaper för att undvika el risker vid åtgärder i starkströmsanläggningar.

Dessutom får deltagarna ökad kunskap beträffande, elolycksfall, arbetsmetoder och ansvarsfrågor.

Program

  • ESA-Grund:14 och ESA-Arbete:14
  • Redogörelse för olika ansvar och ansvarsroller
  • Riskhantering – riskbedömning och riskbehandling
  • Elsäkerhetsledaren och hans/hennes funktion övriga roller, eldriftledare, kopplingsledare m.fl.
  • Elfaran, strömgenomgång och ljusbåge
  • Val av arbetsmetod, Arbete utan, med och nära spänning
  • Skötselåtgärder
  • Säker kommunikation

Giltighetstid 3 år