ESA-14 Industri & installation

ESA Industri och Installation är en ny anvisning där arbetsmetoderna är anpassade för industriella anläggningar och elinstallationer i bostäder, kontor och liknande.

Anvisningen klarlägger såväl organisation som roller och vilka arbetsuppgifter som följer med varje roll. ESA Industri & Installation är baserad på reglerna i SS-EN 50110-1 samt är samordnad med ESA-14.

För vem?
Utbildningen vänder sig till alla som ska utföra arbeten och åtgärder på eller nära anläggningar där ESA Industri & Installation tillämpas.

Målet med kursen
Du kan använda ESA Industri & Installation som ett komplement till för att förebygga elolycksfall i större eller komplicerade anläggningar. Du vet hur en elsäkerhetsorganisation är uppbyggd och vem som ska göra vad.

Program

  • Elsäkerhetsorganisationen
  • Planering av arbete
  • Riskhantering
  • Skriftlig bevisväxling
  • Skötsel och underhåll
  • Arbetsmetoder

Kursdagen avslutas med ett kunskapsprov.

Giltighetstid 3 år