ESA-14 Röj

För vem?
Kursen riktar sig till alla som utför arbeten med underhållsröjning och besiktning av ledningsgator.

Målet med kursen
Efter kursen skall deltagarna uppnått kraven enligt ESA-14 Röj, särskild Arbeta Med Spänning arbeten med stångsåg.

Program

  • Elfaran
  • Elolycksfall
  • ESA funktioner och organisation
  • Riskbedömningar
  • Normala skötselåtgärder
  • Arbete utan spänning
  • Särskilt arbete med spänning (sAMS)
  • Arbete nära spänning
  • Krav och genomgång av stång såg

Kursdagen avslutas med ett kunskapsprov.

Giltighetstid 3 år