ESA-14 Vattenvägar

För vem?
Utbildningen vänder sig till alla som ska utföra arbeten och åtgärder i kraftstationer och kraftstationers vattenvägar och ger dig kunskap om det nya inom ESA.

Målet med kursen
Kunskap om hur ESA Vattenvägar – Vattenkraftens säkerhetsanvisning ska användas för att arbeten och driftåtgärder ska kunna utföras på ett säkert sätt. Efter kursen ska de teoretiska kunskaperna kunna användas praktiskt i ditt dagliga arbete.

Program

  • Ansvar och ESA Funktioner
  • Entreprenörsarbete
  • Säker Kommunikation
  • Planering och Riskhantering
  • Normala skötselåtgärder
  • Arbete i och invid vattenväg
  • Arbete på avställd rörlig anläggningsdel
  • Arbete nära rörliga anläggningsdelar
  • Arbete på rörliga anläggningsdelar

Kursdagen avslutas med ett kunskapsprov.