Föreskrifter installationsstandard lågspänning

För vem?
Kursen riktar sig mot medarbetare som skall projektera, utföra eller kontrollera elinstallationer inom industrin.

Målet med kursen
Efter kursen skall deltagarna ha fått en fördjupad kunskap om de nya reglerna. Deltagarna ska även ha tränat i att “hitta rätt” i föreskrifter och standarder.

Program

  • Föreskriften, ELSÄK-FS 2008:1
  • Svensk Standard, SS 436 40 00
  • Val av el materiel
  • Systemjordningar
  • Potentialutjämning
  • Skydd mot elchock
  • Märkning av PE, PEN – och neutralledare
  • Ledningsförläggning
  • Ledningsdimensionering

Kursdagen avslutas med kunskapsprov.