HLR med första hjälpen vid elskada

För vem?
Utbildningen riktar sig till personer som i sin vardag arbetar med eller kommer i kontakt med elutrustning. Speciellt personal som arbetar på drifttagna elanläggningar och riskerar att hamna innanför riskområdet till spänningsförande del.

Målet med kursen
Första hjälpen med inriktning mot elolycksfall ligger fokus på de skador som kan uppstå i kroppen vid elskador eller andra olycksfall i samband med elarbete. Om en kollega skulle drabbas av elchock eller brännskada orsakad av el, är det viktigt att ha kunskap om hur du ska agera i väntan på ambulans och vara säker på att du gör rätt i en stressad situation.

Program
Praktiska delar i utbildningen:

 • Medvetandekontroll
 • Stabilt sidoläge
 • Hjärt- och lungräddning
 • Drunkning
 • Luftvägsstopp

Teoretiska delar i utbildningen:

 • El skador
 • Brännskador
 • Blödning
 • Getingstick
 • Allvarlig allergisk reaktion
 • Stroke
 • Hjärtinfarkt
 • Fallolyckor
 • Chockförebyggande
 • Frakturer
 • Klämskador
 • Ögonskador
 • Organisation på skadeplats

Enligt Installationsavtalet hos Elektriska Installationsorganisationen EIO Svenska Elektrikerförbundet i Bilaga 12 §16: Samtliga anställda skall ges utbildning i första hjälpen i hjärt- och lungräddning.