Högspänningsanläggningar

– Föreskrifter och standarder

För vem?
Kursen vänder sig till alla elkraftstekniker som arbetar med högspänningsanläggningar t.ex. inom nätföretag, industri eller
förvaltning.

Målet med kursen
Efter kursen ska deltagarna ha fått goda kunskaper om det gällande regelverket för högspänningsanläggningar.

Program
Under kursdagen sker en systematisk genomgång av föreskrifterna ELSÄK-FS 2008:1 och 2010:1 samt de nyutgivna standarderna SS-EN 61936-1 och SS-EN 50522.

Exempel på programpunkter:

  • Systemjordningar
  • Elektriska fordringar
  • Spänningssättning vid jordfel
  • Uppställning av transformatorer
  • Inomhusställverk
  • Utomhusställverk
  • Byggnader
  • Skydd mot verkningar av ljusbåge
  • Hjälpsystem