Instruerad person

För vem?
Kursen riktar sig till den person som på sin arbetsplats byter säkringar och återställer motorskydd för lågspänning, så kallad ”instruerad person”.

Målet med kursen
Kursen ger kunskap om innebörd och konsekvenser av elfaran, samt kännedom om säkerhetsåtgärder och gällande föreskrifter i samband med byte av säkringar och återställning av motorskydd på lokal utrustning.

Program

  • Grundläggande ellära
  • Elfara
  • Föreskriften ELSÄK-FS 2006:1
  • Valda delar ut SS EN 50110-1
  • Säkringar, motorskydd
  • Jordfelsbrytaren
  • Praktiska instruktioner (i samarbete med lokal elarbetsansvarig)

Kursdagen avslutas med kunskapsprov.