Kontroll före idrifttagning

Under kursdagen sker en systematisk genomgång av del 6 (Kontroll) i SS 436 40 00.

För vem?
Alla som utför Kontroll före idrifttagning, t.ex. behöriga installatörer, elektriker, servicetekniker.

Målet med kursen
Efter kursen skall deltagarna ha fått kunskap om kraven på Kontroll i gällande föreskrift och standardens detaljbeskrivning av hur kontrollen skall utföras. Deltagarna skall också ha fått förslag på hur dokumentationen av kontrollen kan utföras.

Program

  • Inspektion + provning = Kontroll
  • Provning, kontinuitet
  • Dokumentation

Alla som utför elinstallationer eller ombyggnad – utvidgning av elinstallationer är skyldig att utföra kontroll före idrifttagning så att eventuella felaktigheter upptäcks.

Kontrollen skall dokumenteras enligt gällande standard.