Ledningsdimensionering

Under kursdagen sker en systematisk genomgång av belastningsförmåga, val av överlastskydd enligt SS 436 40 00.

För vem?
Alla eltekniker som har behov av att på ett enkelt sätt välja ledararea och överlastskydd vid elinstallationer.

Målet med kursen
Efter kursen skall deltagarna med hjälp av SS 436 40 00 självständigt kunna välja ledararea och överlastskydd beroende på ledningsförläggning, omgivningstemperatur osv.

Program

  • Ledningsförläggning
  • Belastningsförmåga
  • Övningsexempel

Både av säkerhets och ekonomiska orsaker är en korrekt utförd ledningsdimensionering nödvändig.

Dimensioneringen skall dokumenteras vid kontroll före idrifttagning.