Överspänningsskydd

Under kursdagen sker en systematisk genomgång av skydd mot överspänningar enligt SS 436 40 00.

För vem?
Alla eltekniker som har behov av att på ett enkelt sätt välja och installera skydd mot överspänningar.

Målet med kursen
Efter kursen skall deltagarna kunna välja och installera överspänningsskydd.

Program

  • Överspänningskategorier
  • Överspänningsskydd
  • Åsk- och kopplings överspänningar

Val och installation av överspänningsskydd är viktigt ur både säkerhets och ekonomisk synpunkt.

Överspänningar uppstår, och skall hanteras, i både luftlednings- och jordkabel nät.